System reklamy Test

Walne Zgromadzenie Koła 2017

W dniu 29 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Koła, które swoim udziałem zaszczycił kolega Józef Mokrzycki –  Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Legnicy.

Koledzy Zdzisław Śniegucki i Aleksander Lipa od 1967 roku należący do Polskiego Związku Łowieckiego, zostali z tej okazji  udekorowani ”Medalem za  pięćdziesięciolecie przynależności do PZŁ”. Dekoracji dokonał Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Legnicy. Koledzy Zdzisław i Aleksander mimo długoletniej działalności na niwie łowieckiej są nadal  bardzo aktywni i stanowią niedościgły wzór myśliwego dla tej młodszej części braci.

Jubilaci Aleksander Lipa i Zdzisław Śniegucki

Więcej…

Wielkanoc 2017

Z okazji Świąt Wielkanocnych, Zarząd Koła ”DIANA” w Niedźwiedzicach składa wszystkim Kolegom Myśliwym, ich Rodzinom i sympatykom łowiectwa wszystkiego co najlepsze, a w szczególności zdrowia i pomyślności w pracy zawodowej, satysfakcji z uprawianego sportu, oraz wielu sukcesów w łowisku, a także czerpania  przyjemności z obcowania z przyrodą.

Darz Bór!

Zarząd Koła na posiedzeniu w dniu 28 marca 2017 r. podjął uchwałę, że Walne Zgromadzenie Koła odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2017 r. (sobota) o godzinie 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach, z następującym porządkiem:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Uroczyste wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła za ubiegły rok.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Przedstawienie projektu planu działalności Koła, zatwierdzonego planu łowieckiego i budżetu na rok 2017/18.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) Zatwierdzenia sprawozdań i budżetu za rok 2016/17.
     b) W sprawie podziału nadwyżki budżetowej.
     c) Udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
     d) Przyjęcia budżetu Koła na rok 2017/18.
     e) W sprawie budowy chaty myśliwskiej.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

 

Darz Bór                                                                                                                                         Roman Opiela

 

Wiosenne zasiedlenie

Łowczy zakupił w dniu 4 marca sześćdziesiąt bażantów, które dzięki uczynności kolegi Bogusława zostały przywiezione z fermy i wsiedlone w łowisko. Stany kuraków powoli, ale systematycznie się poprawiają, a dodatkowe kury powinny wzmocnić istniejącą  populację. 

Plan redukcji drapieżników nie jest jeszcze wykonany, dlatego dla powodzenia introdukcji musimy dołożyć starań i ruszyć niezwłocznie w łowisko na lisa! 

Łowczy Alek z dostawą

Kogut

Kogut

Kura

Kura

Furr!

Furr….!

Furr!

Furr…..!

Zdjęcia: Bogusław 

…i po sezonie!

W większości kół sezon polowań zbiorowych kończy się w połowie stycznia i takie zostało zaplanowane również  u nas. W sobotę o godzinie  ósmej zebraliśmy się do odprawy w trzynaście strzelb, bez łowczego Alka, który znowu nie do końca był w pełnej dyspozycji zdrowotnej. W kilku zdaniach nakreśliłem plan polowania: do pozyskania dziki, lisy, jenoty i koguty bażanta, a opolowujemy raczej małe mioty, pokot układamy w kniei, a zakończenie sezonu w Gospodarstwie Agroturystycznym w Michowie, po zostawieniu broni w szafach.

Pierwsze cztery mioty przebiegły tylko z jednym pudłem do mykity. Na śniadanie w umówione miejsce w łowisku łowczy dowiózł wyśmienity gulasz, pieczywo i napoje, które wyraźnie poprawiły kolegom humory.

Łowczy dostarczył smaczny gulasz…

Więcej…

Czas na rudzielca!

Zbliża się czas cieczki, a i okres z okrywą śnieżną to doskonała pora na lisie polowanie. Doskonałym i ciekawym sposobem to polowanie z wabikiem. W tej metodzie wspaniałe wyniki ma kolega Radek, ostatnio trzy rudzielce w noc.

Dublet na wabia

Dublet na wabia

Plan pozyskania jest wykonany dopiero w pięćdziesięciu procentach! – koledzy w łowisko!