System reklamy Test

Wielkanoc 2017

Z okazji Świąt Wielkanocnych, Zarząd Koła ”DIANA” w Niedźwiedzicach składa wszystkim Kolegom Myśliwym, ich Rodzinom i sympatykom łowiectwa wszystkiego co najlepsze, a w szczególności zdrowia i pomyślności w pracy zawodowej, satysfakcji z uprawianego sportu, oraz wielu sukcesów w łowisku, a także czerpania  przyjemności z obcowania z przyrodą.

Darz Bór!

Zarząd Koła na posiedzeniu w dniu 28 marca 2017 r. podjął uchwałę, że Walne Zgromadzenie Koła odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2017 r. (sobota) o godzinie 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach, z następującym porządkiem:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Uroczyste wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła za ubiegły rok.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Przedstawienie projektu planu działalności Koła, zatwierdzonego planu łowieckiego i budżetu na rok 2017/18.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) Zatwierdzenia sprawozdań i budżetu za rok 2016/17.
     b) W sprawie podziału nadwyżki budżetowej.
     c) Udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
     d) Przyjęcia budżetu Koła na rok 2017/18.
     e) W sprawie budowy chaty myśliwskiej.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

 

Darz Bór                                                                                                                                         Roman Opiela

 

Wiosenne zasiedlenie

Łowczy zakupił w dniu 4 marca sześćdziesiąt bażantów, które dzięki uczynności kolegi Bogusława zostały przywiezione z fermy i wsiedlone w łowisko. Stany kuraków powoli, ale systematycznie się poprawiają, a dodatkowe kury powinny wzmocnić istniejącą  populację. 

Plan redukcji drapieżników nie jest jeszcze wykonany, dlatego dla powodzenia introdukcji musimy dołożyć starań i ruszyć niezwłocznie w łowisko na lisa! 

Łowczy Alek z dostawą

Kogut

Kogut

Kura

Kura

Furr!

Furr….!

Furr!

Furr…..!

Zdjęcia: Bogusław 

…i po sezonie!

W większości kół sezon polowań zbiorowych kończy się w połowie stycznia i takie zostało zaplanowane również  u nas. W sobotę o godzinie  ósmej zebraliśmy się do odprawy w trzynaście strzelb, bez łowczego Alka, który znowu nie do końca był w pełnej dyspozycji zdrowotnej. W kilku zdaniach nakreśliłem plan polowania: do pozyskania dziki, lisy, jenoty i koguty bażanta, a opolowujemy raczej małe mioty, pokot układamy w kniei, a zakończenie sezonu w Gospodarstwie Agroturystycznym w Michowie, po zostawieniu broni w szafach.

Pierwsze cztery mioty przebiegły tylko z jednym pudłem do mykity. Na śniadanie w umówione miejsce w łowisku łowczy dowiózł wyśmienity gulasz, pieczywo i napoje, które wyraźnie poprawiły kolegom humory.

Łowczy dostarczył smaczny gulasz…

Więcej…

Czas na rudzielca!

Zbliża się czas cieczki, a i okres z okrywą śnieżną to doskonała pora na lisie polowanie. Doskonałym i ciekawym sposobem to polowanie z wabikiem. W tej metodzie wspaniałe wyniki ma kolega Radek, ostatnio trzy rudzielce w noc.

Dublet na wabia

Dublet na wabia

Plan pozyskania jest wykonany dopiero w pięćdziesięciu procentach! – koledzy w łowisko!

 

Mądrość ludowa utrzymuje, że okres  świąt Trzech Króli to zazwyczaj  najpewniejszy czas, by mogła królować sroga zima, co przy ponoć globalnym ociepleniu jest upragnioną pogodą do organizacji polowania zbiorowego na zwierzynę grubą i drapieżniki. Mając to na uwadze, w tym roku w kalendarzu polowań pojawiła się dodatkowo data 7.01.2017 r. i dlatego w tym dniu spotkaliśmy się w dwanaście strzelb na odprawie.

Odprawa przed polowaniem

Odprawa przed polowaniem

Więcej…